Nazaj na koledar dogodkov Natisni

20.12.2017 - Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O / DDV

 

Zadnji rok za predložitev rekapitulacijskega poročila za obdobje poročanja:

§  november 2017 za davčne zavezance, identificirane za namene DDV, ki znotraj Unije opravljajo dobave blaga ali storitve, kot so le-te opredeljene v prvem odstavku 90. člena ZDDV-1.

 

Na kratko o tem:

§  davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je dolžan poročati davčnemu organu o vseh dobavah blaga in/ali storitvah, za katere skladno z določili ZDDV-1 obstoji obveznost poročanja v rekapitulacijsko poročilo;

§  davčni zavezanec rekapitulacijsko poročilo predloži (»elektronsko«) po portalu e-davki;

 

§  rekapitulacijsko poročilo se predlaga po obrazcu – RP-O (veljaven obrazec rekapitulacijskega poročila na dan 01.01.2017);

§  pogostost predlaganja: 1x mesečno (do 12x letno);

§  rok predložitve: 20. dan naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, v katerem je bila opravljena transakcija znotraj Unije;

§  koristna vsebina:

§  koristno orodje: DDV preverba v Evropski uniji.