Nazaj na koledar dogodkov Natisni

22.10.2018 - Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O / DDV

 

Zadnji rok za predložitev rekapitulacijskega poročila za obdobje poročanja:

·      september 2018 za davčne zavezance, identificirane za namene DDV, ki znotraj Unije opravljajo dobave blaga ali storitve, kot so le-te opredeljene v prvem odstavku 90. člena ZDDV-1.

 

Na kratko o tem:

·      davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je dolžan poročati davčnemu organu o vseh dobavah blaga in/ali storitvah, za katere skladno z določili ZDDV-1 obstoji obveznost poročanja v rekapitulacijsko poročilo;

·      davčni zavezanec rekapitulacijsko poročilo predloži (»elektronsko«) po portalu e-davki;

 

·      rekapitulacijsko poročilo se predlaga po obrazcu – RP-O (veljaven obrazec rekapitulacijskega poročila na dan 01.01.2018);

·      pogostost predlaganja: 1x mesečno (do 12x letno);

·      rok predložitve: 20. dan naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, v katerem je bila opravljena transakcija znotraj Unije (ker je 20. oktober 2018 dan, ko se pri organu ne dela, se rok za izpolnitev obveznosti izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, tj. z 22. oktobrom 2018);

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument;

o  Rok za predložitev rekapitulacijskega poročila pri davčnih zavezancih, ki predlagajo obračune DDV za davčno obdobje koledarskega trimesečja;

·      koristno orodje: DDV preverba v Evropski uniji.