O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-34 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2016 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 26.10.2017
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46