O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-34 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2016 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 18.09.2017
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 15.09.2017
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2017 14.09.2017
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 13.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46