O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND, KI SE IZPLAČAJO INVESTICIJSKIM SKLADOM REZIDENTOM IN NEREZIDENTOM - Izključitev davčne oprostitve (C-190/12) 10.04.2014 12.06.2014
IZPLAČILO DIVIDEND IZ DRŽAVE ČLANICE V NJENO ČEZMORSKO OZEMLJE – Davčni odtegljaj in posebna ureditev EU-ČDO (C-24/12 in C-27/12) 05.06.2014 06.06.2014
NACIONALNI DDPO – Ureditev obdavčitve skupine, ki vključujejo tuje družbe (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 27.02.2014 11.03.2014
PRENOS DELEŽEV IZ OSEBNE DRUŽBE V KAPITALSKO DRUŽBO –Takojšnja obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička (C-164/12) 23.01.2014 24.01.2014
OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK - Obresti, ki jih plačuje družba rezidentka v zameno za sredstva, ki ji jih je posodila družba s sedežem v tretji državi (C-282/12) 03.10.2013 03.10.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134