O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 130
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREPREČEVANJE DVOJNEGA EKONOMSKEGA OBDAVČEVANJA – Likvidacija odvisnega podjetja po združitvi (C-371/11) 18.10.2012 27.12.2012
OBDAVČITEV KAPITALSKEGA DOBIČKA, KI GA PRENOSNA DRUŽBA USTVARI OB PRENOSU SREDSTEV – Pogoj, da so v bilanci stanja prenosne družbe ovrednotena rezervna sredstva v višini ustvarjenega kapitalskega dobička (C-207/11) 19.12.2012 20.12.2012
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - Razlaga C-446/04 (C-35/11) 13.11.2012 14.11.2012
OBDAVČITEV DIVIDEND, IZPLAČANIH NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Prosti pretok kapitala in neizpolnitev obveznosti države (C-342/10) 08.11.2012 13.11.2012
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ KAPITALA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA PRI INVESTICIJSKIH DRUŽBAH REZIDENTKAH IN NEREZIDENTKAH – Davčni odtegljaj in odbitek davčnega odtegljaja (C-387/11) 25.10.2012 25.10.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 130